My Donate

https://mydonate.bt.com/charities/velindrefundraising

    Mae creu tudalen codi arian bersonol ar-lein gan ddefnyddio mydonate.com yn ffordd gyflym, hawdd ac effeithiol iawn o godi arian i Ganolfan Ganser Felindre, ac yn fwy na hynny... mae’n hwyl!   Gallwch greu eich tudalen mewn ychydig funudau ac yna anfon neges e-bost at eich ffrindiau a chefnogwyr posibl i roi gwybod iddynt amdano. Maen nhw’n rhoddi ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd, a gwyliwch y cyfanswm yn tyfu. Gorau oll, mae’r arian yn cael ei anfon yn uniongyrchol at Felindre, felly nid oes angen i chi boeni ynglŷn â’i gasglu. Gallwch roi eich lluniau a’ch negeseuon eich hun ar eich tudalen!   Fel bonws ychwanegol, a hwb gwirioneddol i’ch rhoddion, bydd justgiving yn adhawlio 25% treth yn awtomatig ar bob rhodd wrth drethdalwyr y DU, ac mae hyn yn cael ei gynnwys yn y cyfanswm terfynol y mae eich elusen yn ei dderbyn.    Ni allai fod yn haws rhyddhau eich potensial codi arian a gwneud y mwyaf o’r buddion y bydd eich ymdrechion yn eu cynhyrchu!   I sefydlu eich tudalen bersonol eich hun neu i roddi i Felindre, ewch i: https://mydonate.bt.com/charities/velindrefundraising BACK