Bod yn gefnogwr Codi Arian Felindre ar facebook

Bod yn gefnogwr Codi Arian Felindre ar facebook

Mae Codi Arian Canolfan Ganser Felindre wedi creu ‘Tudalen Cefnogwyr ar y safle rhwydweithio cymdeithasol, facebook. Dewch yn gefnogwr Codi Arian Canolfan Ganser Felindre a gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau codi arian ac apeliadau diweddaraf. Gallwch helpu i’n cynorthwyo ni, a rhoi ein manylion i’ch ffrindiau, a fydd yn helpu i godi ein proffil. Gallwch ddefnyddio’r wal a’r adran lluniau i nodi eich sylwadau am unrhyw weithgareddau codi arian y gallech fod yn ymglymedig â nhw.

Os rydych yn cymryd rhan mewn digwyddiad codi arian, neu’n cynnal un, defnyddiwch facebook i ddweud wrth eich ffrindiau a’u hannog i’ch cefnogi chi a Felindre.

Rydym wedi cael ymateb gwych ac mae eisoes gennym dros 1,800 o gefnogwyr, felly ymunwch â ni nawr!

Dewch yn gefnogwr Canolfan Ganser Felindre heddiw, a dangoswch eich cymorth.

 

BACK