Ein hapeliadau

Ein hapeliadau

Rydym bob amser yn ddiolchgar iawn am unrhyw roddion a roddir i Ganolfan Ganser Felindre; mae angen arian arnom ar gyfer amrywiaeth fawr o bethau fel y gallwn barhau i roi’r gofal a’r cymorth gorau posibl i gleifion canser a’u teuluoedd.   Mae gennym apeliadau penodol ar gyfer prif feysydd gwariant - mae ein hymchwilwyr angen cyllid parhaus yn gyson, ac rydym yn gyffredinol yn lansio apêl fawr bob 18 mis.   Mae llawer o feysydd sydd angen cefnogaeth – rydym yn defnyddio ein hymchwil arloesol mewn amrywiaeth eang o feysydd sy’n cael eu heffeithio gan ganser – y fron, y coluddyn a’r ysgyfaint, i enwi ychydig. Mae angen offer arbenigol bob amser. BACK