Rhodd yn eich Ewyllys

Rhodd yn eich Ewyllys

Os hoffech drafod gadael rhodd i Felindre yn eich ewyllys, cysylltwch ag Andrew Morris, Pennaeth Codi Arian, ar: 029 2019 6239

Mae’n syml newid ewyllys bresennol – os hoffech ychwanegu Canolfan Ganser Felindre at eich ewyllys, gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio codisil. Mae hwn yn newid cyfreithiol y bydd angen ei lofnodi a’i dystio, yn union fel eich ewyllys. Bydd eich cyfreithiwr yn helpu i chi wneud hyn. Mae sawl math o gymynrodd, a’r ddau fwyaf cyffredin yw: Mae gwneud ewyllys yn sicrhau y gofelir am y rheiny sy’n annwyl i chi a’r achosion sydd o bwys i chi. Mae Rhodd yn eich Ewyllys – neu Gymynrodd – rhoddion o arian neu asedau, neu hyd yn oed eiddo personol wedi’u gadael mewn ewyllys cefnogwyr yn ffynhonnell hollol hanfodol o help i ni.

Mae’r rhoddion hyn yn caniatáu i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau gwasanaethau hanfodol yn yr Ysbyty. Nid oes rhaid talu Treth Etifeddu na Threth Enillion Cyfalaf ar Gymynrodd. Nid ydych chi byth yn rhy ifanc na rhy hen i ysgrifennu ewyllys. Gorau po gyntaf y gwnewch ysgrifennu un, wedyn gallwch fod yn hyderus bod popeth mewn trefn yn fwy buan.  

Cliciwch yma i gael Taflen Cymynrodd Felindre.

 

BACK