Codi arian i Felindre

Codi arian i Felindre

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian pob blwyddyn i godi arian hanfodol ar gyfer Felindre. Rydym yn hynod ffodus bod gennym gymaint o gefnogwyr sy’n trefnu eu digwyddiadau codi arian ar ein cyfer hefyd.

Os hoffech fwy o wybodaeth am unrhyw un o’n digwyddiadau, ewch i weld y rhestr o ddigwyddiadau ar y safle hwn. Os hoffech drefnu digwyddiad ar ein rhan, llenwch a dychwelwch Ffurflen Cofrestru Digwyddiad. Neu fel arall, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch 029 2031 6211.   Beth bynnag yw’ch digwyddiad, p’un ai’n fore coffi, taith gerdded noddedig, taith feicio, barbeciw neu ddawns, gallwn roi deunydd swyddogol i chi fel baneri, bwcedi, crysau-t, posteri, tocynnau, tuniau casglu a.y.y.b. yn ogystal ag unrhyw help neu gyngor sydd ei angen arnoch i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant! Efallai bod gennych syniad yr hoffech drafod gyda ni. Beth bynnag ydyw, rydym eisiau clywed oddi wrthych!

 

BACK