Eich Rhoddion

Eich Rhoddion

Rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl roddion rydym yn derbyn, mae eich cefnogaeth yn hanfodol. Os hoffech roi rhodd i Ganolfan Ganser Felindre, mae llawer o ffyrdd i wneud hynny:   Ar-lein: cliciwch yma i roddi ar-lein     Drwy’r post: anfonwch eich siec at Codi Arian Felindre, Canolfan Ganser Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL. Gwnewch bob siec yn daladwy i: Velindre Fundraising.     Dros y ffôn: ffoniwch 029 2031 6211, neu galwch heibio’r swyddfa Codi Arian yn yr Ysbyty.     Rhoi’n Rheolaidd: mae rhoi rhodd misol yn rheolaidd yn ffordd wych i’n cefnogi ni, ac os hoffech fod yn un o’n rhoddwyr rheolaidd, llenwch ein ffurflen.   Rhif Elusen Gofrestredig: 1052501   Diolch yn fawr am eich cefnogaeth

BACK