Kilimanjaro 2013 Gybodaeth y digwyddiad

Kilimanjaro 2013 Click here for more details on this unique and how to enter. Read More  

Hanner Marathon Gybodaeth y digwyddiad

Hanner Marathon Caerdydd 6ed Hydref 2013 Click here for more details and how to book your place on this trek. Read More  

Diwrnod Golff y Gweilch

Gybodaeth y digwyddiad 

Diwrnod Golff y Gweilch Click here for more details on this annual music event. Read More

 

Codi arian i Felindre

Codi arian i Felindre Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian pob blwyddyn i godi arian hanfodol ar gyfer Felindre. Rydym yn hynod ffodus bod gennym gymaint o gefnogwyr sy’n trefnu eu digwyddiadau codi arian ar ein cyfer hefyd. Os hoffech fwy o wybodaeth am unrhyw un o’n digwyddiadau,...

READ MORE

Rhodd yn eich Ewyllys

Rhodd yn eich Ewyllys Os hoffech drafod gadael rhodd i Felindre yn eich ewyllys, cysylltwch ag Andrew Morris, Pennaeth Codi Arian, ar: 029 2019 6239 Mae’n syml newid ewyllys bresennol – os hoffech ychwanegu Canolfan Ganser Felindre at eich ewyllys, gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio...

READ MORE

Ein hapeliadau

Ein hapeliadau Rydym bob amser yn ddiolchgar iawn am unrhyw roddion a roddir i Ganolfan Ganser Felindre; mae angen arian arnom ar gyfer amrywiaeth fawr o bethau fel y gallwn barhau i roi’r gofal a’r cymorth gorau posibl i gleifion canser a’u teuluoedd.   Mae gennym apeliadau...

READ MORE

Ein Llywyddion a Noddwyr

Ein Llywyddion a Noddwyr Rydym yn ffodus iawn ein bod ni’n derbyn cymorth gwych gan ein 5 noddwr. Mae gan ein holl noddwyr wybodaeth bersonol am effeithiau canser, a’r gwaith hanfodol sy’n cael ei gyflawni yn Felindre. Maen nhw’n rhoi o’u hamser yn hael, yn cyflwyno cefnogwyr...

READ MORE

Trefnu Digwyddiad Diogel a Chyfreithlon

Trefnu Digwyddiad Diogel a Chyfreithlon Mae codi arian i elusennau yn cael ei reoli gan y gyfraith. Gweler gwybodaeth ac arweiniad isod i’ch helpu i drefnu a chynnal digwyddiad diogel a chyfreithlon.   Dywedwch wrthym am eich digwyddiad Pa bynnag ddigwyddiad rydych yn penderfynu ei drefnu,...

READ MORE

Hoffem glywed wrthych!

Hoffem glywed wrthych!  Ffoniwch: 029 2031 6211, neu 029 2019 6860 Ein cyfeiriad e-bost yw: info@velindrefundraising.com   Neu, gallwch ysgrifennu atom at:   Codi Arian Felindre Canolfan Ganser Felindre Yr Eglwys Newydd  Caerdydd CF14...

READ MORE

Eich Rhoddion

Eich Rhoddion Rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl roddion rydym yn derbyn, mae eich cefnogaeth yn hanfodol. Os hoffech roi rhodd i Ganolfan Ganser Felindre, mae llawer o ffyrdd i wneud hynny:   Ar-lein: cliciwch yma i roddi...

READ MORE

Ein Cefnogwyr

Ein Cefnogwyr Rydym yn ffodus iawn yn Felindre ein bod yn derbyn cymorth gwych oddi wrth amrywiaeth enfawr o bobl, o Ffrindiau Codi Arian i’n Noddwyr. Mae pawb yn rhannu nod gyffredin o geisio codi cymaint o arian â phosibl fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu’r gofal a’r...

READ MORE

Bod yn gefnogwr Codi Arian Felindre ar facebook

Bod yn gefnogwr Codi Arian Felindre ar facebook Mae Codi Arian Canolfan Ganser Felindre wedi creu ‘Tudalen Cefnogwyr...

READ MORE

My Donate

https://mydonate.bt.com/charities/velindrefundraising     Mae creu tudalen codi arian bersonol ar-lein gan ddefnyddio mydonate.com yn ffordd gyflym, hawdd ac effeithiol iawn o godi arian i Ganolfan Ganser Felindre, ac yn fwy na hynny......

READ MORE

Hanner Marathon 2013

Hanner Marathon 2013   Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer hanner marathon Caerdydd 2013 felly ewch amdani ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd pan fydd cymaint o bobl yn addo colli pwysau a body n ffit?! Mae Felindre yn chwilio am gymaint o redwyr a phosibl i fod yn rhan o Dîm Felindre,...

READ MORE

Kilimanjaro 2013

Rydym wedi lansio ein pedwaredd daith i Kilimanjaro ac yn edrych am ddringwyr awyddus newydd i gerdded hyd at gopa Africa! Bydd y daith fythgofiadwy yma yn digwydd o 20fed-29ain Medi 2013, ac mae gennym eisoes 30 o gyfranogwyr wedi’i chofrestru, gan gynnwys seren y byd rygbi Martyn Williams ac yr arbenigwr...

READ MORE